Door Graddy Sondern op 15 mei 2014

Vlees noch vis

“Vlees nog vis. Dat zou een betere titel zijn voor het coalitieakkoord dan vernieuwing door verandering”, zo betoogt PvdA-fractievoorzitter Graddy Sondern tijdens het debat in de raad. “De verandering zit vooral in de portefeuilleverdeling. Het is een goede zaak dat economie, sociale zaken en participatiewet in één portefeuille worden opgenomen. Maar juist op dit terrein hadden we visie verwacht op het terugdringen van werkloosheid”. Dit is dan ook wat de PvdA het meeste mist in dit akkoord.
Alle partijen beloofden bergen banen voor de verkiezingen, maar het woord werkloosheid wordt alleen bij de participatiewet genoemd. Meer werk voor jongeren en 50plussers wordt helaas niet gecreëerd door portefeuilleverdeling, maar door samenwerking, bestuurlijke daadkracht en inzet van middelen. De PvdA verwacht in het nieuwe college akkoord dan ook een stevige paragraaf over werk!

De PvdA is ook verbaasd over het verdwijnen van het wijkgericht werken. De coalitie ziet hierin nog slechts een instrument bij ruimtelijke zaken. Juist met de transities en alles wat dat vraagt hoort wijkgericht werken niet beperkt te worden tot ruimtelijke zaken. Het oppakken van burgerschap hoort onderdeel uit te maken van de ontwikkeling van het wijkgericht werken. De teams die de transities gaan uitvoeren, horen ook in het wijkgericht werken te worden opgenomen.

Dat we met deze nieuwe coalitie een ruk naar rechts maken wordt meteen duidelijk bij het kopje veiligheid. Tot verbijstering van de PvdA wil het nieuwe college het aantal bijzondere opsporingsambtenaren uitbreiden en meer cameratoezicht. Er wordt nergens gesproken over de reden waarom deze maatregelen worden aangekondigd. Uit de laatste cijfers over aantallen misdrijven en incidenten blijkt helemaal niet dat een dergelijke dure maatregel nodig is. Een college dat aangeeft een degelijke financiële koers te willen volgen zou er beter aan doen om het geld dat er kennelijk voor is, in te zetten voor meer sociale binding in de wijk. Dat helpt tenminste echt om gevoel van veiligheid te vermeerderen.

Gelukkig zijn er ook raakvlakken. De PvdA is blij dat de woonvisie, met daarin ook aandacht voor goedkopere huur- en koopwoningen. We zien de concrete uitwerking hiervan in Drielanden en Waterfront graag tegemoet en hopen dat de coalitie hier aandacht blijft volgen voor de behoeften van de inwoners van Harderwijk en Hierden. De PvdA feliciteert de vier partijen met het behaalde resultaat en wenst hen sterkte bij het uitwerken van een degelijk akkoord.

De volledige spreektekst van fractievoorzitter Graddy Sondern kunt u hier lezen.

Graddy Sondern

Graddy Sondern

Graddy Sondern is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na sinds 2006 in de raad gezeten te hebben, heeft ze nu plaats genomen in het bestuur. In het dagelijks leven is Graddy werkzaam in de zorg, en is zij met veel passie als leider van een voetbalelftal betrokken bij de voetbalclub zwartwit ’63.

Meer over Graddy Sondern