Werkconferentie: Een gezonde lokale en regionale arbeidsmarkt!

Door Jan Albert Kram op 15 oktober 2017

Op Woensdagavond 1 november 2017 organiseert de PvdA Harderwijk-Ermelo-Nunspeet en Putten de werkconferentie “een gezonde lokale en regionale arbeidsmarkt”. Deze vindt plaats in het gebouw van Creatieve Industrie California, Deventerweg 2A in Harderwijk en begint om 20.00 uur (inloop 19.30 uur).

‘Samen aan de slag met de arbeidsmarkt van nu en morgen in deze regio. Dat is een arbeidsmarkt, waar mensen met en zonder arbeidsbeperking samen aan het werk zijn. Dat is een toegankelijke arbeidsmarkt, waar jonge en meer ervaren krachten elkaar versterken. Dat is een innovatieve arbeidsmarkt, waar duurzame maakindustrie en circulaire economie banenmotoren zijn’

Thema’s

  • De verbetering van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt
  • De versterking van het Middelbaar Beroepsonderwijs als basis voor een moderne ambachtseconomie. Welke vaardigheden hebben jongeren in de toekomst nodig om succesvol te zijn in de samenleving? En wat kan het onderwijs doen?
  • De mogelijkheden van gemeenten en werkgevers bij het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • De samenwerking tussen sectoren om sociaal en innovatief ondernemen te stimuleren.

Programma

Inloop met koffie vanaf 19.30 uur

In gesprek met:

  • John Kerstens, oud-Tweede Kamerlid PvdA. (visie op arbeidsmarkt, rol Rijksoverheid, gemeenten en werkgevers)
  • Nadya Aboyaakoub-Akkouh, wethouder Gemeente Nijkerk (rol van gemeente bij aan het werk helpen en houden van mensen, “zo doen we het in Nijkerk en regio”)
  • Ineke Arends, adviseur onderwijsvernieuwing, ROC Landstede (rol Regionaal Opleidingen Centrum bij passend opleiden van mensen voor werk in deze regio”)

Gespreksleider is Laurens de Kleine, raadslid en oud-wethouder Harderwijk

‘Inspiratietafels’.

Aan 3 tafels samen in gesprek met gastsprekers over de arbeidsmarkt nu en straks.Discussie over goede voorbeelden, knelpunten en mogelijkhe den en de rol van werkgevers, gemeenten, onderwijs en werkenden/werkzoekenden in deze regio.

Bespreken resultaten.

Welke nieuwe ideeën leven er? Wat geven we mee aan de lokale (en landelijke) politiek, werkgevers en onderwijs? Wie wil deelnemen in werkgroep voor een actief vervolg?

Afsluiting en napraten met hapje en drankje

Jan Albert Kram

Jan Albert Kram

Jan Albert Kram is secretaris en heeft ‘regionale PvdA-activiteiten’ in portefeuille. Hij is acht jaar gemeenteraadslid en vice-fractievoorzitter van de PvdA-fractie geweest en was lid van de commissies Ruimte en Beleid Algemeen en plaatsvervangend lid van de agendacommissie. Daarnaast is hij enkele jaren voorzitter van de Wereldwinkel Harderwijk geweest en penningmeester van Stadstheater/Cultureel Centrum Harderwijk.

Meer over Jan Albert Kram