17 maart 2014

Zoveel mogelijk Harderwijkers aan werk helpen

De PvdA durft de uitdaging aan om zoveel mogelijk baanloze Harderwijkers en Hierdenaren aan werk te helpen. Dat is de snelste route naar een eigen inkomen, economische zelfstandigheid en meer zelfvertrouwen. Wij willen alles op alles zetten om met werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers via een Plan van de Arbeid voor meer banen in Harderwijk te zorgen. In dit plan krijgen 50-plussers en jongeren zonder werk speciale aandacht. Ook wil de PvdA fors investeren om het bedrijfsleven te helpen banen te scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeentelijke organisatie heeft hierin een voorbeeldfunctie.

PvdA Harderwijk-lijsttrekker Laurens de Kleine: “Wie kan werken hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Het creëren van werk is voor de PvdA Harderwijk dan ook een onderdeel van het sociaal beleid. Wij durven de uitdaging aan om zoveel mogelijk baanloze Harderwijkers en Hierdenaren aan werk te helpen. Dat is de snelste route naar een eigen inkomen, economische zelfstandigheid en meer zelfvertrouwen. Juist nu willen we alles op alles zetten om met werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers via een Plan van de Arbeid voor meer banen in Harderwijk te zorgen.”

In dit plan krijgen 50-plussers en jeugdigen zonder werk speciale aandacht. Oudere werklozen komen lastig aan de slag, zeker als ze al langere tijd geen baan hebben. Dat heeft voor hen forse financiële gevolgen. Met daarnaast mogelijk sociaal leed. Het is dan schrijnend dat de ervaring van deze groep, die van onschatbare waarde kan zijn voor het bedrijfsleven, te weinig gebruikt wordt. Oudere werknemers kunnen een belangrijke rol vervullen in het begeleiden van jongeren en in het overdragen van kennis en vakmanschap.

De strijd tegen jeugdwerkloosheid is een andere prioriteit van de PvdA. “Geen enkele jongere zou langer dan een paar weken werkloos thuis mogen zitten. Er zijn doeltreffende maatregelen nodig om de werkloosheid onder de jongeren van Harderwijk stevig terug te dringen. Wij willen actief meewerken aan de uitvoering van een actieplan. Als partner van het onderwijs, de Sociale Dienst Veluwerand, het UWV, het bedrijfsleven en andere betrokken partijen”, aldus Laurens de Kleine.

Lees meer over onze standpunten op harderwijk.pvda.nl/standpunten/werk/