Standpunten

Zoeken

Bereikbaarheid

Harderwijk moet bereikbaar en veilig zijn. Daarom wil de PvdA meer en snellere spoorverbindingen naar de randstad. Samen met de regio werken we aan een bredere A28. Binnen Harderwijk kijken we per wijk, buurt en straat naar de verkeersveiligheid.

Lees verder

Bestaanszekerheid

Niemand hoeft in Harderwijk onder de armoedegrens te leveren. De komende periode wil de PvdA er met name voor zorgen dat kinderen altijd mee kunnen doen. Een Harderwijkpas en een eenduidig minimabeleid maakt het makkelijker voor inwoners om bestaanszekerheid op te bouwen.

Lees verder

Binnenstad

Maak werk van een bruisende binnenstad! De zomermarkten worden weer goed georganiseerd en druk bezocht. De koopzondagen worden druk bezocht, zowel door inwoners uit de regio als door toeristen. Het parkeerbeleid zorgt er voor dat bezoekers zich welkom voelen. Daar gaat de PvdA mee aan de slag.

Lees verder

Columns

Elke twee weken wordt een column geplaatst van een actief PvdA lid. Dit kan een fractielid of bestuurslid zijn, maar ook een actief lid. De columns zijn politiek gerelateerd, maar zijn op persoonlijke titel geplaatst.

Lees verder

Cultuur

Stel je een stad voor zonder enig museum, theater, festival, cultuurhuis, concertruimte of filmhuis. Er zal weinig te beleven zijn. De bevolking zal de stad verlaten en zijn vertier elders zoeken. De PvdA ziet kunstbeoefening en cultuurbeleving als zuurstof voor de ziel van je stad en als een belangrijk belevingselement voor haar inwoners. Culturele instellingen kunnen op ondersteuning rekenen bij de PvdA. Projecten waarin talent zich kan ontwikkelen worden gestimuleerd. We willen dat Harderwijk het Culturele Hart wordt en blijft van de Noord Veluwe.

Lees verder

De Rode Bakfiets

Met de rode bakfiets trekken we elke maand een andere wijk in. In de wijk gaan we met bewoners in gesprek over de onderwerpen waarvan zij vinden dat ze aandacht verdienen.

Lees verder

Duurzaamheid

Harderwijk heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid. De komende jaren zetten we fors in op energieneutrale wijken, benutten van duurzame energie en veel minder afval per inwoner. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en laat dat bijvoorbeeld zien door een elektrisch wagenpark en hergebruik.

Lees verder

Financiën

De PvdA Harderwijk heeft als uitgangspunt dat de gemeente werkt met een sluitende (meerjaren)begroting. Dat moet de solide basis zijn. Geld dat er niet is, kan ook niet worden uitgegeven. Het degelijke financiële beleid van de laatste decennia dient te worden voortgezet.

Lees verder

Speerpunten 2018-2022

De PvdA kiest ook in 2018 voor een herkenbaar en sociaal verkiezingsprogramma. De speerpunten laten zien waar de prioriteiten de komende jaren zullen liggen. Afgelopen zomer is de PvdA met de inwoners in discussie geweest, zowel op straat als online. Hiermee is de partij aan het werk gegaan en de leden hebben acht speerpunten vastgesteld: Jeugdwerkeloosheid, kleinschalige zorg, goedkope woningen, leefbare wijken met eigen voorzieningen, koopzondag, kinderarmoede, groenonderhoud en een bruisende binnenstad met een eigentijds en volwaardig theater.

Lees verder

Sport

Sport moet plaatsvinden in de wijk en om de hoek en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Harderwijk hoort een bloeiend verenigingsleven te hebben en goede sportvoorzieningen.

Lees verder

Toerisme en recreatie

Harderwijk is een aantrekkelijke stad en heeft veel te bieden, zowel op het water als op het land. Een aantrekkelijke binnenstad, aandacht voor de Hanze en meer aandacht voor verblijfstoerisme zorgt ervoor dat Harderwijk op de kaart blijft als toeristische trekpleister.

Lees verder

Werk

Een gezonde regionale arbeidsmarkt, dat is de doelstelling van de PvdA. Het onderwijs sluit aan bij de vraag uit de regio en ervaring van oudere werknemers wordt optimaal benut. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stimuleert sociaal ondernemerschap.

Lees verder

Wonen

Jongeren komen lastig aan een woning in Harderwijk. De PvdA wil de wachtlijsten fors terugdringen door te investeren in meer goedkope huurwoningen. Ook wil de PvdA investeren in de wijken. Goed onderhouden wijken met voldoende voorzieningen zorgen voor een aantrekkelijke stad.

Lees verder

Zorg

Zorg en welzijn horen dichtbij de mensen georganiseerd te zijn. Kleinschalig en met de zorgverlener aan zet. Er is zo minder administratie nodig en zorg wordt weer echt zorg.

Lees verder