Standpunten

Zoeken

Bestaanszekerheid, zorg en inclusiviteit

In Harderwijk telt iedereen mee en kan iedereen op een normale manier leven. Niemand hoeft onder de armoedegrens te leven. De zorg is goed geregeld en beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft. Zorg en welzijn horen dichtbij de mensen georganiseerd te zijn. Kleinschalig en met de zorgverlener aan zet. Er is zo minder administratie nodig en zorg wordt weer echt zorg.

Lees verder

Columns

Elke twee weken wordt een column geplaatst van een actief PvdA lid. Dit kan een fractielid of bestuurslid zijn, maar ook een actief lid. De columns zijn politiek gerelateerd, maar zijn op persoonlijke titel geplaatst.

Lees verder

Cultuur en sport

Cultuur en sport zorgen voor saamhorigheid, troost, creativiteit, inspiratie, ontspanning en verbeeldingskracht. En het moet niet afhankelijk zijn van je inkomen of je hiervan kan genieten. De coronacrisis maakt dat alleen maar erger. Iedere Harderwijker moet dan ook toegang hebben tot deze culturele en sportieve voorzieningen.

Lees verder

Duurzaamheid en leefbaarheid

De komende jaren zetten we fors in op energie neutrale wijken, benutten van duurzame energie en veel minder afval per inwoner. Onze generatie is aan zet. We kunnen een mooie en leefbare planeet doorgeven aan onze kinderen. Dat lukt als we het samen doen. Duurzame oplossingen zijn geen statussymbool voor de rijken en is ook toegankelijk voor mensen met een lager inkomen.

Lees verder

Overige standpunten

Mobiliteit Harderwijk moet goed bereikbaar en veilig zijn. Daarom wil de PvdA meer en snellere spoorverbindingen naar de randstad (of grote steden). Samen met de regio werken we aan een betere doorstroming van de A28. Binnen Harderwijk kijken we per wijk, buurt en straat naar de verkeersveiligheid. In onze stad is de fiets een aantrekkelijk

Lees verder

Werk en onderwijs

De PvdA wil een gezonde regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is nodig dat het onderwijs nog beter aansluit bij de vraag (van werkgevers) uit de regio. Ook is van belang dat de ervaring van oudere werknemers optimaal wordt benut. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stimuleert sociaal ondernemerschap.

Lees verder

Wonen en leefbaarheid

Iedereen heeft het recht op een fijn en betaalbaar huis. Helaas staat het recht op betaalbaar wonen onder druk, want er heerst grote woningnood. In ons plan voor Harderwijk willen we dat starters, gescheiden ouders en senioren geen concurrenten van elkaar zijn, maar iedereen een fijn plekje kan vinden in onze stad.

Lees verder