Bereikbaarheid

Harderwijk moet bereikbaar en veilig zijn. Daarom wil de PvdA meer en snellere spoorverbindingen naar de randstad. Samen met de regio werken we aan een bredere A28. Binnen Harderwijk kijken we per wijk, buurt en straat naar de verkeersveiligheid.

Het station, de ringweg en de A28 vormen de belangrijkste verbindingen van Harderwijk met de regio en de rest van het land. Een goede ontsluiting maakt Harderwijk aantrekkelijk voor inwoners, forensen en bedrijven. De ringweg en de tunnel onder het station zorgen voor een goede regionale bereikbaarheid.

Harderwijk heeft een schitterend nieuw station, maar daar stoppen slechts sprinters richting Zwolle en Amersfoort/Utrecht. De plannen voor het Randstadspoor leken hoopvol voor de treinverbinding tussen Harderwijk en de Randstad, maar zijn helaas op de lange baan geschoven. Ook een Intercitystatus voor station Harderwijk werd keer op keer door de minister en NS afgewezen. Een Intercitystop past volgens de NS niet in de krappe dienstregeling en zou doorgaande reizigers ongemak bezorgen. Ook andere verbeteringen, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van het aantal stoptreinen, blijken niet te passen op het spoor.

De spoorinfrastructuur mist een derde spoor. Een zogeheten passeerspoor langs station Harderwijk maakt het voor treinen mogelijk om te keren, waardoor er meer en snellere ritten mogelijk zijn tussen Harderwijk en de Randstad. Bij de verbouwing van het station, de aanleg van de tunnels daaronder en bij de Weisteeg is al ruimte gehouden voor een derde spoor. De PvdA zet zich in voor de aanleg van een passeerspoor. Hiervoor is samenwerking nodig met de omliggende gemeenten en de provincie Gelderland.

De A28 loopt vast
De A28 is inmiddels een vast onderdeel van de file top 10. De capaciteit van de snelweg is met name in de ochtendspits tussen Harderwijk en Amersfoort simpelweg onvoldoende om het verkeer af te kunnen wikkelen. Harderwijk moet hier samen met de regio optrekken om de snelweg te laten verbreden.

Buslijnen door knooppunt Harderwijk
Harderwijk vormt een knooppunt tussen Zwolle en Amersfoort en tussen Lelystad en Apeldoorn. Met de uitbreiding van luchthaven Lelystad wil de PvdA dat de busverbinding tussen Harderwijk en Lelystad wordt uitgebreid. Station Harderwijk krijgt dan een belangrijke functie als overstapknooppunt. Ook de verbinding met Apeldoorn vraagt om verbetering, met name s ’avonds en in de weekenden. Als dat niet met een reguliere verbinding mogelijk is, dan kunnen nieuwe initiatieven, zoals Flixbus, kansen bieden.

Doorstroming langs en door Harderwijk
De ring en de belangrijkste verkeersaders door Harderwijk moeten zo zijn ingericht dat het verkeer snel door kan stromen. Zowel door als langs Harderwijk. De ring vervult een belangrijke functie in de verbinding naar luchthaven Lelystad en Flevoland. Voor de doorstroming binnen Harderwijk richt de PvdA zich op een goede inrichting van met name Westermeenweg, Oranjelaan, Westeinde, Hoofdweg, Verkeersweg, Deventerweg en Selhorstweg. Door de doorgaande wegen goed in te richten, kunnen parallelle wegen worden ontlast.

Verkeersveiligheid samen met de wijk bekijken
Samen met wijkteams en wijkverenigingen wordt gekeken naar de verkeersveiligheid in de wijken. Schoolomgevingen krijgen hierbij extra aandacht. Naast een veilige inrichting van de openbare ruimte is het uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Om de ouders te wijzen op de verkeerssituaties rond scholen, kan de gemeente samenwerken met het onderwijs.

De laatste jaren komen er ook veel klachten vanuit woonerven. Hier wordt vaak te hard gereden, terwijl in woonerven veel kinderen op straat spelen. Deels zijn de bewoners van de woonerven hier zelf verantwoordelijk voor, maar niet altijd. De afgelopen periode heeft de PvdA er al voor gezorgd dat bij elk woonerf borden zijn geplaatst met de maximumsnelheid van 15 km/u. Daarnaast willen we per woonerf kijken hoe de inrichting ervoor zorgt dat er voorzichtiger gereden wordt.

PvdA Harderwijk wil:

  • De aanleg van een derde spoor om meer en snellere treinverbindingen mogelijk te maken.
  • Verbetering van de busverbindingen van en naar Lelystad en Apeldoorn.
  • Verbreding van de A28 tussen Amersfoort en Harderwijk.
  • Een betere doorstroming van het verkeer in en langs Harderwijk.
  • De verkeersveiligheid in schoolomgevingen en woonerven verbeteren.