Cultuur en sport

Cultuur en sport zorgen voor saamhorigheid, troost, creativiteit, inspiratie, ontspanning en verbeeldingskracht. En het moet niet afhankelijk zijn van je inkomen of je hiervan kan genieten. De coronacrisis maakt dat alleen maar erger. Iedere Harderwijker moet dan ook toegang hebben tot deze culturele en sportieve voorzieningen.

Cultuur verbindt

De PvdA vindt het van wezenlijk belang dat kunstbeoefening en cultuurdeelname voor iedereen toegankelijk is. De inclusieve samenleving en talent ontwikkeling zijn hierin uitgangspunt. Wij steunen het Jeugdfonds Sport en Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen uit arme gezinnen de kans krijgen om zich met kunst en cultuur bezig te houden. Ook moet het naschoolse kunstonderwijs voor jongeren tot 18 jaar betaalbaar blijven.

Cultuur is voor iedereen, van 0 tot 100 jaar. Iedereen doet mee. Of je nu een beperking hebt, of weinig inkomen hebt, je wortels in een andere cultuur liggen, jong bent of al een heel leven erop het zitten, deelname aan culturele en kunstzinnige activiteiten moet voor iedereen mogelijk zijn. Want cultuurdeelname mag geen elitair genoegen worden voor een bevoorrechte groep. Deelname moet laagdrempeliger worden en letterlijk toegankelijker. En dat begint al jong. We ondersteunen Cultuureducatie in het basisonderwijs, VO, en MBO. Hiervoor benutten we naast eigen subsidies ook landelijke en provinciale subsidies.

Om alle kinderen al vroeg in aanraking laten komen met kunst en cultuur willen we dit zowel op school en als naschoolse activiteit aan bieden. We ondersteunen daarom een verdere uitbreiding van Brede Scholen in alle wijken van Harderwijk. De Sport en Cultuurwijzer voor jong én oud zal de PvdA ook blijven ondersteunen, evenals initiatieven van de Popschool en Cultuurkust hierin. Initiatieven om minderheidsgroepen te stimuleren tot meer deelname worden door de PvdA omarmd.

Een goed theater en vernieuwende initiatieven

Harderwijk is een prachtige historische stad, die veel te bieden heeft. We willen een bruisende culturele stad voor al onze inwoners. De Stad als Podium organiseert culturele festivals, dat kunnen grote en kleine evenementen zijn. Daarin moet ook blijvend geïnvesteerd worden. Cultuur moet namelijk leven in de hele stad, en niet alleen in gebouwen, zoals een theater. Cultuur moet ook in de straten te zien zijn.

Harderwijk is inmiddels uitgegroeid tot een gemeente met bijna 50.000 inwoners, daar hoort een volwaardig ‘binnen podium’ bij.  Een theater met daarin alle voorzieningen die nodig zijn voor amateurs en professionals is een must. Door een eigentijds, multifunctioneel cultureel centrum wordt Harderwijk het culturele middelpunt van de regio. Hiervoor blijven wij ons inzetten en zien daarvoor nog steeds mogelijkheden in het Waterfront. Het theater moet voor alle inwoners aantrekkelijk zijn, in toegangsprijzen en aanbod en toegankelijk voor alle leeftijden. Ook kan het theater een belangrijke rol vervullen voor schoolvoorstellingen en voorziet een theater in werkgelegenheid.

Harderwijk als historische stad

Wij zijn een groot voorstander van het behoud van ons historisch erfgoed. Samen met organisaties die actief zijn op dit gebied willen we afspraken maken over hoe dit het beste kan en waar de prioriteiten liggen. Het mag niet meer gebeuren dat onze historie verkwanseld wordt door graafmachines die oude stadsmuren of rondelen slopen.

De PvdA is voorstander van meer beeldende kunst. Initiatieven die deze kunstvorm dichter bij de mensen kan brengen, steunen wij. Kunstenaars moeten uitgedaagd worden om met ideeën te komen. PvdA Harderwijk wil een jaarlijks budget van 50.000 euro beschikbaar stellen om meer kunst in de openbare ruimte te realiseren. En dan niet alleen in de binnenstad, maar ook in de wijken en in Hierden.

Sport en welzijn

Wat werd sportdeelname gemist in de corona tijd. Veel was niet meer mogelijk en wandelden en fietsen was de enige mogelijkheid om te bewegen. Maar sport is meer dan alleen bewegen. Het is een sociale activiteit waarin je elkaar stimuleert en uitdaagt. Door te sporten maak je vrienden voor het leven en werk je aan je gezondheid op een speelse manier. Groepssport is het cement voor de samenleving. Verenigingen zijn hierin belangrijk. Zij faciliteren en garanderen een professionele aanpak. Ook hier geldt dat sportbeoefening voor elke Harderwijker mogelijk moet zijn.

Stichting Ga! Harderwijk zorgt voor de verbinding van sport naar welzijnsinstellingen zoals ZorgDat, basisonderwijs en de cultuursector zoals Popschool en Cultuurkust. De winst hiervan is dat zij activiteiten op elkaar afstemmen en elkaars kwaliteiten versterken. Zij richten zich op jong en oud, en stimuleren naast sport en beweging ook een gezonde levensstijl. Wij zien daarom graag dat Ga! Harderwijk in elke wijk actief wordt en zo een brug vormt tussen jongeren en sport en cultuur.

Met meer sportmogelijkheden in de wijken komt sporten dichterbij. Beweegtuinen en kinetische toestellen helpen hierbij.

Het verenigingsleven

Ook biedt de sportclub gemeenschapszin waarin jong en oud met verschillende (sociale) achtergronden en een gedeelde passie elkaar ontmoeten. Het Harderwijks verenigingsleven is bloeiend en kent een grote verscheidenheid aan sporten. Voor de Partij van de Arbeid Harderwijk zijn sportverenigingen het sociale cement van de samenleving die bijzondere aandacht verdienen.

Naast hun belangrijke maatschappelijke functie zijn sportverenigingen broedplaatsen voor (jong) talent. De PvdA is van mening dat er in samenwerking met NOC/NSF een scouting methode voor talenten moet komen. Hierbij kunnen de in Harderwijk en Hierden wonende (ex)topsporters een functie vervullen. Door in samenwerking met de verenigingen jaarlijks grote sportevenementen te organiseren, wordt het sporten breed onder de aandacht gebracht.