Cultuur

Stel je een stad voor zonder enig museum, theater, festival, cultuurhuis, concertruimte of filmhuis. Er zal weinig te beleven zijn. De bevolking zal de stad verlaten en zijn vertier elders zoeken. De PvdA ziet kunstbeoefening en cultuurbeleving als zuurstof voor de ziel van je stad en als een belangrijk belevingselement voor haar inwoners. Culturele instellingen kunnen op ondersteuning rekenen bij de PvdA. Projecten waarin talent zich kan ontwikkelen worden gestimuleerd. We willen dat Harderwijk het Culturele Hart wordt en blijft van de Noord Veluwe.

Een goed theater en vernieuwende initiatieven
PvdA Harderwijk blijft zich inzetten voor het behoud van een volwaardig theater met alle voorzieningen die nodig zijn voor amateurs en professionals. Hiervoor is het noodzakelijk dat Theater Harderwijk toekomstbestendig verbouwd wordt. We maken ons zorgen over de exploitatie van het theater en de kwaliteit van de programmering met het wegvallen van Stichting Podia Harderwijk.

Een aantal culturele organisaties heeft zich verenigd in ‘De Stad als Podium connectie’. Daarmee is er een basis gelegd om de onderlinge samenwerking te verbeteren en de programmering van binnen- en buitenactiviteiten slimmer op elkaar af te stemmen. Zo ontstaan er kansen om de kwaliteit van het gehele aanbod te verhogen.

De PvdA zal initiatieven op het gebied van culturele coördinatie en fusies van instellingen ondersteunen en waar nodig faciliteren.

Harderwijk als evenementenstad
Culturele evenementen als LaLaLand en Podiumspektakel blijven we koesteren. Zij verdienen de ruimte om met verfrissende en nieuwe ideeën te blijven komen. Door mee te denken in mogelijkheden en organisaties te voorzien van de juiste adviezen kunnen er in de stad uiteenlopende evenementen worden georganiseerd zonder al te veel overlast voor omwonenden.

Harderwijk als historische stad
Wij zijn een groot voorstander van het behoud van ons historisch erfgoed. Samen met organisaties die actief zijn op dit gebied willen we afspraken maken over hoe dit het beste kan en waar de prioriteiten liggen. Het mag niet meer gebeuren dat onze historie verkwanseld wordt door graafmachines die oude stadsmuren of rondelen slopen.

Ook voor beeldende kunst is de PvdA Harderwijk een enthousiaste partner voor initiatieven die deze kunstvorm dichter bij de mensen kan brengen. Kunstenaars moeten uitgedaagd worden om met ideeën te komen. PvdA Harderwijk wil een jaarlijks budget van 50.000 euro beschikbaar stellen om meer kunst in de openbare ruimte te realiseren.

Cultuur voor iedereen
De PvdA vindt het van wezenlijk belang dat kunstbeoefening en cultuurdeelname voor iedereen toegankelijk is. De inclusieve samenleving en talent ontwikkeling zijn hierin uitgangspunt. Wij steunen het Jeugd cultuurfonds. Dit fonds maakt het mogelijk dat kinderen uit arme gezinnen de kans krijgen om zich met kunst en cultuur bezig te houden. Ook moet het kunstonderwijs voor jongeren tot 18 jaar betaalbaar blijven.

PvdA Harderwijk wil:

  • Een toekomstbestendige verbouw van Theater Harderwijk.
  • Kunsteducatie en amateurkunst voor iedereen toegankelijk houden.
  • Volop ruimte voor culturele evenementen.
  • Het historisch erfgoed koesteren.
  • Een jaarlijks budget van 50.000 euro voor meer kunst in de openbare ruimte.
  • Meehelpen om de kwaliteit van het gehele podiumaanbod verhogen.