Toerisme en recreatie

Harderwijk is een aantrekkelijke stad en heeft veel te bieden, zowel op het water als op het land. Een aantrekkelijke binnenstad, aandacht voor de Hanze en meer aandacht voor verblijfstoerisme zorgt ervoor dat Harderwijk op de kaart blijft als toeristische trekpleister.

Harderwijk: Een aantrekkelijke stad, nu en in de toekomst
Harderwijk is een gastvrije gemeente. Wij willen graag aan anderen onze stad van haar mooiste kant laten zien. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd. Het project Waterfront is daar een goed voorbeeld van. Naast woningbouw wordt er een compleet nieuwe boulevard ontwikkeld.

Harderwijk is de schakel tussen water en land. En dit alles naast de natuur die we liefkozend onze achtertuin noemen: de Veluwse bossen en bijvoorbeeld het Beekhuizerzand. Wij willen in samenwerking met andere Veluwse gemeenten meer aandacht voor de promotie van ons bijzondere gebied.

Een goede servicevoorziening voor toeristen
De PvdA pleit voor de terugkeer van een servicevoorziening waar toeristen informatie over de stad en de omgeving kunnen krijgen. Alleen informatievoorziening via internet is niet genoeg. Een van de leegstaande panden in de binnenstad moet daarvoor geschikt worden gemaakt.

De plek die Harderwijk inneemt in de Internationale Hanze kan ook beter benut worden. Tot nu toe is de aandacht daarvoor gefragmenteerd. Vooral voor het aantrekken van buitenlandse toeristen is samenwerking met andere Hanzesteden een meerwaarde.

Meer aandacht voor verblijfstoerisme
We hebben zoveel te bieden. Strand, water, bos, het Dolfinarium, De Zwaluwhoeve… en Walibi en Flevonice om de hoek. Maar waar het in Harderwijk aan ontbreekt en waar de PvdA zich voor wil inzetten is, het verblijfstoerisme. Wij zijn groot voorstander van het weer toegankelijk maken van de vakantieparken voor toeristen die langer in onze gemeente willen verblijven. Het initiatief van de ‘Stadscamping’ dient een permanent vervolg te krijgen.

Het toerisme zorgt ook voor veel werkgelegenheid. Vooral voor jonge mensen zijn de horecavoorzieningen, het Dolfinarium en De Zwaluwhoeve interessant. Het onderwijs heeft een dankzij het toerisme een scala aan mogelijkheden om jongeren op de werkvloer te scholen.

Een mooi straatbeeld voor Harderwijkers en voor toeristen
Een mooie, schone en aantrekkelijke stad nodigt uit tot een vervolgbezoek. De PvdA wil dan ook de investeringen in groenonderhoud fors verhogen. Wij zien graag weer de bloemenperken terugkomen en dat bewonerscomités nog nauwer bij de groeninrichting van hun woonomgeving worden betrokken.

PvdA Harderwijk wil:

  • De terugkeer van een informatiepunt voor toeristen.
  • Meer aandacht voor verblijfstoerisme.
  • Samenwerking om het Hanzeverleden beter te promoten.
  • Een mooier straatbeeld door investeringen in het groenonderhoud fors te verhogen.