Een woning voor iedereen

Iedereen heeft het recht op een fijn en betaalbaar huis. Helaas staat het recht op betaalbaar wonen onder druk, want er heerst grote woningnood. In ons plan voor Harderwijk willen we dat starters, gescheiden ouders en senioren geen concurrenten van elkaar zijn, maar iedereen een fijn plekje kan vinden in onze stad.

Speerpunten

 • Halveer de wachtlijsten
  We willen de wachtlijsten fors terugdringen door te investeren in meer betaalbare huurwoningen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen willen we halveren. De PvdA wil jongeren en starters behouden voor Harderwijk. Daarom zorgen we samen met de woningcorporaties voor de bouw van meer betaalbare huurwoningen, ook in nieuwbouwwijken.
 • Een Knarrenhof in elke wijk
  Er is een grote vraag naar nieuwe woonvormen voor ouderen. Daarom willen we in Harderwijk ‘Knarrenhofjes’ realiseren op meerdere locaties in de stad. Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen met veel privacy en tegelijkertijd profiteren van de voordelen van samen wonen. Dat is in een notendop het principe van een Knarrenhof. Deze woonvorm zorgt er niet alleen voor dat er minder gebruik wordt gemaakt van de Wmo-regelingen, maar het zorgt ook voor een doorstroming op de woningmarkt. Er komen weer woningen vrij voor starters.
 • Een nieuwe wijk
  Het woningprobleem is te groot om alleen in de bestaande nieuwe wijken, zoals Harderweide en het Waterfront, bij te bouwen. Daarom is het tijd voor een nieuwe wijk. We willen samen met de inwoners kijken naar geschikte locaties hiervoor en bouwen voor de inwoners uit Harderwijk. Bij een nieuwe wijk horen ook voldoende voorzieningen, zoals een school, kinderopvang, huisarts en winkels, om te voorkomen dat voorzieningen in aanliggende wijken overbelast raken.
 • Investeer in de wijk
  Een mooie wijk zorgt ervoor dat je prettig woont. Daarom wil de PvdA investeren in de wijk. Daarbij hoort voldoende groen, een goede ov-verbinding, verkeersveiligheid en een winkelcentrum met een basisvoorziening als een pinautomaat dichtbij de inwoners.  Zorg en welzijn hoort ook dichtbij de mensen. Daarom komt in elke grote wijk een gezondheidscentrum, waar huisarts, apotheek, fysiotherapeut, maatschappelijk werk en wijkverpleegkundigen samenwerken.

Lees hier al onze standpunten over wonen en leefbaarheid.