Investeer in werk en scholing

De PvdA wil een gezonde regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is nodig dat het onderwijs nog beter aansluit bij de vraag (van werkgevers) uit de regio. Ook is van belang dat de ervaring van oudere werknemers optimaal wordt benut. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stimuleert sociaal ondernemerschap.

Speerpunten

  • Harderwijk als voorbeeldwerkgever
    De gemeente heeft hier zelf een voorbeeld in. Nieuwe medewerkers krijgen vaak geen vast contract meer bij de gemeente en taken worden aanbesteed. Daar stoppen we per direct mee. Iedereen heeft recht op een normaal minimumloon van tenminste 14 euro per uur. Ook de schoonmakers en de catering komen weer in vaste dienst en krijgen hiermee weer normale arbeidsvoorwaarden.
  • Overal een bieb op school
    Een achterstand bij kinderen begint vaak al jong. De strijd tegen laaggeletterdheid is belangrijk. Lezen is een noodzakelijke vaardigheid om mee te kunnen doen aan de samenleving. Daarom willen we dat alle kinderen gelijke kansen in taalontwikkeling krijgen. Iedere school in Harderwijk krijgt een eigen bibliotheek op school, met een bijbehorend lesprogramma om kinderen te ondersteunen.
  • Harderwijk als praktisch kenniscentrum van de regio
    Het gebied tegenover het station wordt herontwikkeld als studieboulevard, met toonaangevende MBO-opleidingen. Deze opleidingen sluiten aan bij de regionale vraag op de arbeidsmarkt. Een goed regionaal aanbod aan MBO-stages zorgt ervoor dat de studie optimaal aansluit op de vraag van regionale werkgevers. Zo bieden we jongeren perspectief op een goede baan.

Lees hier al onze standpunten over werk en onderwijs.