Omzien naar iedereen

In Harderwijk telt iedereen mee en kan iedereen op een normale manier leven. Niemand hoeft onder de armoedegrens te leven. De zorg is goed geregeld en beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft. Zorg en welzijn horen dichtbij de mensen georganiseerd te zijn. Kleinschalig en met de zorgverlener aan zet. Er is zo minder administratie nodig en zorg wordt weer echt zorg.

Speerpunten

 • Geen kind in armoede
  Niemand hoeft in Harderwijk onder de armoedegrens te leven. De PvdA wil dat alle kinderen, ook uit arme gezinnen, altijd kunnen mee doen. In Harderwijk groeien nog te veel kinderen op in armoede. Dat betekent dat er kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan, hun verjaardag niet kunnen vieren of geen sport of muziekles hebben. De PvdA wil zorgen dat dit is opgelost. Ieder kind in Harderwijk moet mee doen.
 • Eerst mensen, dan regels
  Mensen in de bijstand moeten vaak door allemaal onmogelijke hoepeltjes springen. Zelfs een gekregen tas met boodschappen kan al leiden tot een boete. Dat moet anders. Een foutje mag niet direct leiden tot een boete. Mensen in de sociale zekerheid horen benaderd te worden met meer vertrouwen in plaats van wantrouwen. De bijstand is een vangnet, geen wurgcontract. Iedereen heeft immers recht op basisbehoeften.
 • Een onafhankelijke Harderwijker ombudsman
  De toeslagenaffaire heeft laten zien dat het soms onmogelijk is om in te gaan tegen het systeem, ook al heb je gelijk. Elke gemeente heeft een onafhankelijke organisatie nodig, om mensen te helpen die verzuipen in het systeem of waar je terecht kunt met klachten. Een onafhankelijke gemeentelijke ombudsman helpt deze mensen.
 • Goede zorg in Harderwijk
  Door te bezuinigen op de tarieven van zorgmedewerkers, verdwijnen belangrijke zorgaanbieders uit Harderwijk. Dit leidt tot verschraling in bijvoorbeeld de jeugdzorg en de Wmo. Harderwijk moet goede regionale zorgaanbieders ondersteunen, waarbij kwaliteit voorop staat.

Lees hier al onze standpunten over bestaanszekerheid, zorg en inclusiviteit.