Voorzitter

Doris Goosen

Doris Goosen

Over Doris Goosen

Alweer bijna 7 jaar mag Doris voorzitter zijn van de PvdA afdeling Noord-West Veluwe. Meedenken met het uitvoerende beleid dat de fractie wil uitdragen en mede zorg dragen dat leden zich verbonden voelen met de PvdA. En vooral zorgen dat de fractie ondersteund wordt door een actief en betrokken bestuur. Dat tracht Doris op verschillenden manieren te doen door sociaaldemocratische thema’s publiekelijk onder de aandacht te brengen via conferenties, over bijvoorbeeld Wonen, Armoedebestrijding en door persoonlijke initiatieven zoals het willen  realiseren van een eigentijdse woonvormen voor starters en senioren. Doris is dan ook één van de trekkers van de Initiatiefgroep Knarrenhof in Harderwijk.

Beroepsmatig heeft Doris in Harderwijk 35 jaar bijgedragen aan kunstzinnige vorming en cultuureducatie in brede zin, en als theaterdocent en regisseur. Als projectleider van culturele evenementen zocht ze steeds de samenwerking met andere sociaal, maatschappelijke en culturele organisaties. Cultuurdeelname zou voor iedereen mogelijk moeten zijn.  Samen het dit nieuwe team werkt Doris graag aan een fijne woonomgeving voor iedereen in deze stad, waar wonen een betaalbaar grondrecht is en waar cultuurdeelname voor een warm leefklimaat zorgt waar de inwoners zich welkom voelen. Een stad waar we armoede bestrijden waar we dat kunnen.