Fractievertegenwoordiger

Max Ferwerda

Commissie Ruimte

Max Ferwerda is gepensioneerd na 6 jaar bij defensie en 38 jaar bij NS gewerkt te hebben. Maar stilzitten is er niet bij, want samen met echtgenote Irene bestiert Max een Bed&Breakfast in Hierden. Daarnaast is hij als vrijwilliger actief in de kantine van VVOG, runt hij met dochter Ilse een paardenpension, en werkt hij op woensdagochtend op de Essenburgh. En als u een vleermuismelding doet, dan duikt hij ook bij u op.

Voor Max is iets anders dan sociaal-democraat zijn niet denkbaar. Naast directe steun aan mensen die het moeilijk hebben, is het essentieel dat volksvertegenwoordigers de bestuurders en hun organisatie op de huid zitten. Om te zorgen voor gelijkheid en kansen voor iedereen. Daarom hoopt Max raadslid te worden en zo vooral te focussen op een passende woning voor iedereen en voor de leefbaarheid en voorzieningen in de wijken. En dat moet uiteraard duurzaam, betaalbaar en sociaal.