Fractievertegenwoordiger

Michael Oosterhuis

Commissie Samenleving
Michael Oosterhuis

Over Michael Oosterhuis

Michael Oosterhuis is 52 jaar en in het dagelijks leven  werkzaam bij een machinebouwer in Epe. Daar is hij ook secretaris van de Ondernemingsraad en FNV consulent. Een echte vakbondsman dus. Zijn motto: “Sociaal democraat word je niet, dat ben je”

De politiek moet volgens Michael weer terug naar de bewoners, zodat we samen staan voor een sociaal beleid en een sociale samenleving. Er moet meer aandacht zijn voor cultuur en cultureel onderwijs en voor betaalbaar wonen voor starters en jongeren uit en in Harderwijk. Als Raadslid wil Michael zich inzetten voor een socialer beleid in en voor Harderwijk.