Kandidaat

Nesrin Varna

Nesrin Varna

Over Nesrin Varna

Nesrin Varna is gehuwd en moeder van Lara. Sinds 1980 woont ze met veel plezier in Harderwijk. Ze is opgeleid in het maatschappelijk werk en dienstverlening en heeft daarna de master opleiding “contextuele gezinstherapie” afgerond. Tussen 1993 tot 2014 is Nesrin werkzaam geweest als algemeen maatschappelijk werker, later als gezinsvoogd en als teamleider jeugdbescherming te Flevoland en Overijssel.

In 2014 heeft Nesrin Zorg met Kleur opgericht vanuit een missie om cliënten, ongeacht hun herkomst en culturele achtergrond, een volwaardige plek te geven in de samenleving. Een plek die recht doet aan hun menswaardigheid en kwaliteit van hun leven. Passie voor het vak, creativiteit, openheid, eerlijkheid en respect voor iedereen zijn de kernwaarden van waaruit de medewerkers van Zorg Met Kleur dagelijks zich inzetten. Met cultuur sensitieve zorg, vanuit een gezinsperspectief, met oog voor de sociale context en culturele achtergrond van de cliënt en zo mogelijk in de eigen taal, wil Zorg met Kleur als specialist in Interculturele begeleiding, bijdragen aan de kwaliteit van mensen en van de samenleving.

Vanuit de partij van de arbeid wil Nesrin blijvend haar bijdrage leveren aan, volwaardige en actieve participatie van niet in Nederland geboren Harderwijkers binnen de samenleving. Ze wil aandacht hebben voor de positie van met name de Turkse en de Arabische vrouw binnen de samenleving en voor de kinderen die in Nederland zijn geboren, maar steeds te kampen hebben met grote taalachterstanden binnen het onderwijs.