27 november 2014

PvdA wil einde aan onveilige situatie Stadsweiden

De verkeerssituatie rond het parkeerterrein bij winkelcentrum Stadsweiden zorgt al jaren voor problemen. Nu het winkelcentrum in 2015 wordt verbouwd, is ook aandacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de directe omgeving. De onveilige situaties doen zich echter met name voor op het parkeerveld aan de overzijde van de Achterste Wei. Dit parkeerveld is ook de doorgang naar de Kamillemeen, waar onder andere twee basisscholen gevestigd zijn.

Op dit parkeerveld zijn geen aparte stroken voor fietsers en voetgangers, waardoor schoolgaande kinderen, fietsers en auto’s allemaal gebruik moeten maken van dezelfde route. De PvdA roept daarom het college op om dit parkeerveld ook mee te nemen in de verbetering van het winkelcentrum en de omgeving zo in te richten dat voetgangers en fietsers voortaan een veilige route naar school hebben.

PvdA Harderwijk dient tijdens de raadsvergadering van 27 november onderstaande motie in:

De Raad,
gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  1. Winkelcentrum Stadsweiden in 2015 wordt verbouwd
  2. Hierbij ook aandacht is voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de directe omgeving.

Overwegende dat:

  1. De verkeerssituatie op het parkeerterrein aan de overzijde van de Achterste Wei onveilig is
  2. Auto’s, fietsers en voetgangers hier gebruik moeten maken van dezelfde route
  3. Dit parkeerterrein overdag de enige doorgang is vanuit de achterste wei naar de kamillemeen, waar meerdere basisscholen zijn gevestigd
  4. Dit parkeerterrein ’s avonds de enige doorgang is naar Fysio Totaal en Sporthal Stadsweiden (met horeca en zaalverhuur)

Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders:

  1. Het parkeerterrein wat de Achterste wei met de Kamillemeen verbindt opnieuw in te richten
  2. Hierbij de genoemde omgeving zodanig ingericht wordt dat in de verschillende verkeersfuncties (auto’s, fietsers en voetgangers) fysiek wordt voorzien.
  3. Eén en ander te betrekken bij de uitwerking van de verbetering en verbouwing van het winkelcentrum Stadsweiden.

En gaat over tot de orde van de dag.