Harderwijk duurzaam

De komende jaren zetten we fors in op energie neutrale wijken, benutten van duurzame energie en veel minder afval per inwoner. Onze generatie is aan zet. We kunnen een mooie en leefbare planeet doorgeven aan onze kinderen. Dat lukt als we het samen doen. Duurzame oplossingen zijn geen statussymbool voor de rijken en is ook toegankelijk voor mensen met een lager inkomen.

Speerpunten

  • Harderwijk als duurzaam voorbeeld
    Harderwijk heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid. De gemeente loopt daarom voorop bij duurzaamheidsmaatregelen als circulaire bouw en duurzame mobiliteit. Vergroening en verduurzaming staat centraal bij projecten in de stad. De gemeente heeft een elektrisch wagenpark en stimuleert hergebruik.
  • Eerst isoleren, dan pas van het gas
    Duurzame oplossingen zijn niet alleen voor de rijken, maar maken het leven van ons allemaal beter. Voor veel goedkopere huur en koopwoningen is daarom eerst isoleren een veel betere oplossing dan gelijk streven naar een gasloze wijk.
  • Zonnepanelen horen op daken
    Om het landschap niet verder te bevuilen, gaan we met bedrijven die zich willen vestigen in Harderwijk een overeenkomst aan dat ze hun daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen. Door gebruik te maken van een collectieve zonne-energie regeling, kan niet alleen het bedrijf zelf, maar ook de omgeving profiteren. Hiermee wordt het gebruik van duurzame energie ook bereikbaar voor de lagere inkomens.

Lees hier al onze standpunten over duurzaamheid en leefbaarheid.