11 maart 2014

Betaalbare woningen, weg met de wachtlijsten

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen in Harderwijk. Dit staat helaas onder druk. Er zijn te weinig betaalbare woningen in de stad, niet alleen in het centrum, maar ook in de nieuwbouwwijken. Gemeenten moeten maatwerk kunnen bieden voor hun inwoners. Op dit moment zit het knelpunt in de woningmarkt vooral bij de lage- en middeninkomens. Om deze groepen goed te bedienen moeten er afspraken gemaakt worden met woningcorporaties over huurprijzen. en moeten er meer goedkope koopwoningen worden gebouwd. Daarnaast moet de doorstroming bevorderd worden.

PvdA Harderwijk-lijsttrekker Laurens de Kleine: “In Harderwijk betaal je al snel 700 euro per maand voor een woning in de vrije sector, maar ook sociale huurwoningen onder de 600 euro per maand zijn nauwelijks te vinden. Voor starters, maar ook voor gemiddelde gezinnen is dit steeds lastiger op te brengen. Bovendien wordt er in nieuwbouwplannen voornamelijk gebouwd voor hogere inkomens, terwijl daar minder vraag naar is. Met woningen tot 170.000 euro bedien je de startersmarkt veel beter.”

Om dit mogelijk te maken lanceert PvdA Harderwijk vandaag samen met andere PvdA afdelingen het actieplan “beter wonen, beter bouwen”. Hierin staat onder andere dat ook de middeninkomens recht hebben op sociale huur. Als alle nieuw te bouwen woningen energieneutraal worden, gaan woonlasten voor alle huurders omlaag, en het is beter voor het milieu. De totale woonlasten voor een nieuwe huurwoning in de sociale huursector mogen per maand niet meer boven de liberalisatiegrens (700 euro) uitkomen, daarnaast moeten er ook voldoende woningen met een maximale huurprijs van 500 euro beschikbaar zijn. Gemeenten kunnen ervoor zorgen dat woningcorporaties meer en betaalbaar gaan bouwen, door een sociale grondprijs te rekenen en een fikse verlaging van de bouwleges in te stellen. Ongeveer 100 lokale PvdA-lijsttrekkers en de Tweede Kamerfractie hebben de handen ineengestoken met een tienpuntenplan voor de woningmarkt dat maatwerk en betaalbaarheid voor iedereen mogelijk moet maken.

De PvdA wil ook maatwerk bieden in huurcontracten. Starters krijgen een steun in de rug met tijdelijk ‘doorstroomcontracten’. Huurders worden beter beschermd door tijdelijke huurverlaging of het aanbieden van een goedkopere woning toe te staan bij plotseling inkomensverlies. Ook wil de PvdA dat woningen voor ouderen met voorrang aangepast worden, zodat ouderen daadwerkelijk langer zelfstandig kunnen blijven in de hun zo vertrouwde omgeving. De PvdA pleit ervoor om alle financiering vanuit gemeentes, corporaties en verzekeraars die hiermee samenhangt, te bundelen tot één budget.

Het volledige actieplan kunt u hier downloaden.