Door Doris Goosen op 13 januari 2018

De politiek? Dat ben jij!

Ik wens iedereen een hoopvol 2018. Dit wordt ook een politiek jaar waarin de lokale verkiezingen dit voorjaar het nieuws zullen domineren. Partijprogramma’s zien het licht, lijstaanvoerders zijn bekend en nu met zijn allen de kiezer voor jouw programma winnen.

Het bewustzijn, dat jij het politieke verschil kunt maken, lijkt mijns inziens steeds meer weg te ebben. Je hoort, maar leest nog meer op sociale media dat mensen steeds laatdunkender spreken over mensen die het politiek handwerk verrichten. Zakkenvullers, Plucheklevers, ijdeltuiten, scharrelaars, achterkamertjestheeleuten en minder chique benamingen. Vaak komt daar achteraan: “En daarom ga ook niet stemmen” of “Ze beloven gouden bergen, maar oh wee als ze gaan regeren, dan zijn alle beloften vergeten”. Een hardnekkige beeldvorming over mensen die zich over het algemeen met hart en ziel inzetten om een land of een stad te besturen.

De praktijk laat inderdaad voorbeelden zien van mensen die in de politiek de grens tussen persoonlijk en algemeen belang niet duidelijk kunnen trekken. In elke partij zitten deze figuren. De ene partij rekent hard af met deze persoon, een andere partij weet deze persoon geruisloos opzij te zetten, waardoor het thema snel uit de openbaarheid verdwijnt.

Ik erger me er zelf ook aan. Soms kan ik de verleiding niet weerstaan en reageer toch op het gedrag van een politicus zoals hierboven beschreven. Niet doen! Het voegt niets toe. Je predikt voor eigen parochie en je ergernis verdwijnt niet maar stapelt die van een ander alleen maar op. Mijn voornemen voor dit nieuwe jaar is om vanuit waardering voor al die lokale politici deze verkiezingen in te gaan en hen te ondersteunen. In dit geval de vijf die de lijst van de PvdA aanvoeren.

Geen vliegen afvangen via social media maar vooral de kiezer direct benaderen en persoonlijk overtuigen dat hij of zij invloed kan hebben. Kom naar de politieke debatten en richt je rechtsreeks tot de mensen die verantwoording willen dragen voor het besturen van je stad de komende vier jaar. Laten we deze debatten openbaar voeren met een duidelijke smoel en niet slapjes via Sociale media.

Dan leer je ze kennen en kun je beter je keuze maken.
De Politiek? Dat ben jij!

Op 12 februari organiseert PvdA Harderwijk een thema-avond over de problemen die jongeren en starters ondervinden om een huis in Harderwijk te krijgen. Eén van de sprekers is Tweede Kamerlid Henk Nijboer. U bent allen van harte welkom, meer informatie volgt op deze website en social media.

Doris Goosen

Doris Goosen

  Doris Goosen is theaterregisseur en -maker, sinds 2000 met eigen theaterbureau “Courage, kunst in veranderen”. In 2015 regisseerde zij het Harderwijkse podiumspektakel “Stadsgezichten”. Ze is al 24 jaar regisseur en artistiek leider van de Theaterwerkplaats. Als vrijwillgerster werkte zij bij Vluchtelingenwerk als Taalmaatje, werkte ze mee aan Wereldwijven, een project voortgevloeid uit platform Samen

Meer over Doris Goosen