Door Zehra Sariaslan op 20 mei 2014

Een eerlijk kinderpardon

De burgemeester van Harderwijk, dhr. van Schaik, heeft besloten om samen met honderden andere burgemeesters te pleiten voor een eerlijk kinderpardon. Gezamenlijk hebben zij een brief gestuurd aan staatssecretaris Teeven, waarin zij pleiten voor een ruimhartiger beleid. De PvdA fractie in Harderwijk wil de burgemeester complimenteren met deze opstelling en is benieuwd of het volledige College in Harderwijk deze opstelling steunt. Ook heeft de staatssecretaris aan de burgemeesters gevraagd om extra informatie over de kinderen die nu niet onder het pardon vallen. De PvdA wil graag weten hoe het College hiermee omgaat. Raadslid Zehrâ Sariaslan heeft daarom onderstaande vragen gesteld aan het College:

1) Heeft de burgemeester deze brief ondertekend namens het College of op persoonlijke titel?
2) Indien dit op persoonlijke titel is, staat het College achter deze ondertekening?
3) Hoeveel kinderen vallen in Harderwijk buiten het kinderpardon en zouden er volgens het College wel onder moeten vallen?
4) Welke actie zal het College verder ondernemen als de staatssecretaris deze kinderen toch afwijst?

Met deze vragen hoopt de PvdA een duidelijke steun voor een eerlijk kinderpardon in Harderwijk zichtbaar te maken.

De brief aan het College met de vragen kunt u hier downloaden.

Zehra Sariaslan

Zehra Sariaslan

Zehrâ is 28 jaar en is geboren en getogen in Harderwijk. Jarenlang heeft ze op de markt groente en fruit verkocht. Tijdens haar studie was zij als jongerenvertegenwoordiger actief bij de Verenigde Naties. Nu werkt ze als beleidsmedewerker bij een mensenrechtenkennisinstituut voor emancipatie in Amsterdam. In de gemeenteraad komt Zehrâ op voor kwetsbare minderheidsgroepen. De

Meer over Zehra Sariaslan