Door Jan Albert Kram op 29 oktober 2016

Niet-leden welkom bij debat programma PvdA

Op 24 oktober is het concept-verkiezingsprogramma 2017 van de PvdA gepresenteerd. De komende maanden mogen alle leden en afdelingen voorstellen schrijven om dit programma aan te passen. De PvdA afdelingen op de Veluwe denken hier graag over mee. Maar net als bij de lijsttrekkersverkiezingen praat de PvdA ook graag met mensen buiten de partij.

PvdA Harderwijk nodigt daarom leden en niet-leden uit om op dinsdag 8 november mee te praten over het verkiezingsprogramma. Deze avond begint om 20:00 en vindt plaats in de Kiekmure. Bent u ontevreden over de huidige koers van de PvdA? Denk dan mee! De uitkomsten van de avond worden door de afdeling omgeschreven in moties en amendementen en ingebracht bij het landelijk congres.

Voor vragen of om vast onderwerpen aan te dragen kunt u contact opnemen met PvdA secretaris Jan Albert Kram (ja_kram@hotmail.com).

Jan Albert Kram

Jan Albert Kram

Jan Albert Kram is secretaris en heeft ‘regionale PvdA-activiteiten’ in portefeuille. Hij is acht jaar gemeenteraadslid en vice-fractievoorzitter van de PvdA-fractie geweest en was lid van de commissies Ruimte en Beleid Algemeen en plaatsvervangend lid van de agendacommissie. Daarnaast is hij enkele jaren voorzitter van de Wereldwinkel Harderwijk geweest en penningmeester van Stadstheater/Cultureel Centrum Harderwijk.

Meer over Jan Albert Kram