Door Laurens de Kleine op 26 december 2016

Op naar 2017

We gaan een nieuw jaar tegemoet. Krijgen we weer een jaar waarin de wereld van terreur steeds dichter bij komt? Een jaar waarbij we rekening moeten houden met nog meer geweld en oorlog? Het zal er in mijn ogen niet gemakkelijker op worden om de dreiging die er wereldwijd is, te kunnen keren. Waarom al dat geweld er is, is door vele deskundigen geanalyseerd maar die analyses hebben nooit tot een oplossing geleid. Zelfs niet tot een lichtpuntje in de duisternis. Geweld lijkt met geweld te moeten worden bestreden.

In deze tijd waarin we kerst vieren en er ruimte is om eens na te denken over vrede, hoop ik dat de ‘leiders’ in de wereld elkaar nu eens serieus nemen en gaan luisteren naar de mensen die de dupe zijn of worden van ‘het spel’ van een handvol mannen (veelal mannen dus) die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Veelal ingegeven door machtswellust en/of vanuit religieus denken waarbij de wil vanuit religie wordt opgelegd. Door de eeuwen heen is dat dus niet veranderd. Religie hoort vrede te prediken en geen oorlog te beginnen of aan te wakkeren. Laten we eens proberen om het in ons eigen wereldje, ons eigen kleine kringetje anders te doen.

We krijgen in maart nationale verkiezingen die meer dan anders in het teken zullen staan van ‘hoe om te gaan met elkaar’. Als we niet oppassen, krijgen we een situatie in ons land waarbij de polarisatie alleen maar zal toenemen. Groepen mensen worden tegen elkaar opgezet. Waar we jaren voor hebben gestreden om er voor te zorgen dat we in een verdraagzaam Nederland kunnen leven, zien we een situatie ontstaan waarin we geen respect en waardering voor elkaar lijken op te kunnen brengen. De zogenaamde leiders in ons land dragen daar een behoorlijk steentje aan bij. Wilders voorop en Rutte, die na de verkiezingen heus wel met Wilders gaat regeren als het pluche voor onze MP en zijn VVD dreigt te verdwijnen.

Het zou mij een lief ding waard zijn als partijen die elkaar respecteren en waarderen om de tafel gaan zitten om na 15 maart SAMEN onverdraagzaamheid uit te bannen en een echte toekomst en perspectief voor mensen weet te bieden. Waar ze ook vandaan komen. Ook voor mijn eigen PvdA moet dat gelden. Lodewijk Asscher geeft aan dat we SAMEN VOORUIT moeten. En zo is het, schouder aan schouder optrekken en het stof van het woord SOLIDARITEIT afblazen. Laten we van 2017, ondanks de somberheid, een mooi jaar van maken. Met een sterke PvdA die met anderen zorgt voor een fatsoenlijke samenleving met respect en waardering voor elkaar!

Laurens de Kleine

Laurens de Kleine

Laurens de Kleine

Laurens de Kleine is geboren in Ermelo, 38 jaar samen met Henriette en heeft samen met haar twee 2 kinderen. Matthijs, een 24-jarige student Economische Geografie aan de Universiteit van Utrecht en Robin, een 21-jarige student Social Studies aan de Hogeschool van Utrecht. Laurens heeft in Driebergen zijn opleiding gevolgd aan Hogeschool (voorheen Sociale Academie)

Meer over Laurens de Kleine