2 februari 2016

PvdA organiseert thema avond Armoede

Op maandagavond 15 februari organiseert de PvdA Harderwijk een thema-avond over armoede. De informatieve bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek van Harderwijk en begint om 20.00 uur. Deze thema-avond is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden. Tweede Kamerlid Keklik Demir-Yücel (PvdA woordvoerder armoedebeleid) gaat met de inwoners van Harderwijk in gesprek over prikkelende stellingen. De uitkomsten over wat er moet gebeuren om de ongelijkheid in onze Harderwijker samenleving aan te pakken, zullen we gebruiken om een bijdrage te leveren aan een sociaal en fatsoenlijk armoedebestrijdingsbeleid.

Armoede is volgens de PvdA een breed begrip. Want wie vallen er onder de armoedegrens? Zijn dat mensen die met een inkomen onder  het sociale minimum moeten overleven? Zijn dat mensen die in een schuldsanering zitten? Zijn het ouderen die alleen van een AOW moeten rondkomen? Zijn het gezinnen die in de armoedeval verstrikt zijn geraakt? Wat volgens de partij echt moet worden aangepakt is de verbetering van de toekomstverwachting van de ruim 400.000 kinderen die in Nederland in armoede opgroeien en in Harderwijk.

Op de thema-avond krijgen de bezoekers tips en adviezen om zo goed mogelijk gebruik te maken van de bestaande regelingen voor minima. Er bestaan bijvoorbeeld regelingen die door de regering zijn ingevoerd, waar de gemeente Harderwijk nog geen gebruik van maakt. Anderzijds is bekend dat heel veel mensen van bestaande regelingen geen weet hebben.

De thema-avond wordt verzorgd in samenwerking met Marjan van Noordennen, lid van de Cliëntenraad. Zij presenteerde in 2014 de gegevens van een onderzoek, waarin de belangrijkste knelpunten van armoede naar voren kwamen, samen met oplossingen om armoede te lijf te gaan.