23 augustus 2016

PvdA stelt vragen over geluidsoverlast helikopters

In de afgelopen week zijn diverse wijken van Harderwijk geconfronteerd met forse geluidsoverlast. Deze geluidsoverlast werd veroorzaakt door helikopteroefeningen van defensie, die tot in de nacht doorgingen. Naar aanleiding van deze overlast heeft PvdA Harderwijk de volgende vragen aan het college van B&W gesteld.

  1. Is het College op de hoogte gebracht van de helikopteroefeningen van defensie boven en/of in de nabijheid van Harderwijk?
  2. Heeft ons College toestemming gegeven om deze oefeningen boven/in of de nabijheid van Harderwijk?
  3. Zo ja, onder welke condities is hier toestemming voor gegeven? Zo nee, gaat het College maatregelen nemen om dit in de toekomst te voorkomen?
  4. Is het College het met de PvdA Harderwijk eens dat dit soort flinke geluidsoverlastgevende activiteiten niet passen in de nabijheid van bewoond gebied?
  5. Kan het College onderschrijven dat dit soort activiteiten voor inwoners de nodige nare herinneringen kan oproepen?
  6. Is het College met ons van mening dat dit soort activiteiten van defensie niet echt bevorderlijk zijn voor het verblijfstoerisme?
  7. Is het College bereid om over te gaan tot actie om in overleg te treden met het ministerie van Defensie om te gaan zoeken naar een andere locatie voor de helikopteroefeningen waarbij de geluidsoverlast tot een minimum beperkt zal blijven?

De PvdA hoopt dat Harderwijk overeenstemming kan bereiken met defensie om de overlast tot een minimum terug te dringen.