Door Zehra Sariaslan op 23 oktober 2014

Nieuwe startersleningen in Harderwijk

Het Harderwijks college heeft besloten om weer eenmalig een budget voor startersleningen beschikbaar te stellen. Een motie van de PvdA die hiertoe opriep, haalde in juli dit jaar nog geen meerderheid, maar wethouder De Jong deed destijds wel de toezegging om te zoeken naar extra rijksgelden en hier bij de begroting op terug te komen. Deze zoektocht is geslaagd, Harderwijk ontvangt eenmalig €250.000 uit Den Haag en de gemeente vult dit aan tot een half miljoen.

Startersleningen zijn van groot belang voor de doorstroming in de woningmarkt en het bieden van kansen voor jongeren om in Harderwijk te blijven. De PvdA is blij dat het college dit nu ook inziet en toch bereid is gevonden om hier in te investeren.

Zehra Sariaslan

Zehra Sariaslan

Zehrâ is 28 jaar en is geboren en getogen in Harderwijk. Jarenlang heeft ze op de markt groente en fruit verkocht. Tijdens haar studie was zij als jongerenvertegenwoordiger actief bij de Verenigde Naties. Nu werkt ze als beleidsmedewerker bij een mensenrechtenkennisinstituut voor emancipatie in Amsterdam. In de gemeenteraad komt Zehrâ op voor kwetsbare minderheidsgroepen. De

Meer over Zehra Sariaslan