Door Laurens de Kleine op 16 juli 2016

Waanzin

Nu een blog schrijven kan maar over 1 ding gaan. De WAANZIN waar we in de wereld mee te maken hebben. Net nadat we weer een verschrikkelijke aanslag achter de rug hebben. En opnieuw een mafkees die (reden op moment van schrijven nog niet bekend en ook nog niet opgeëist) tientallen mensen moedwillig van het leven beroofd. Onschuldige mensen die in Nice de 14e juli aan het vieren waren. Mijn gedachten en naar ik aanneem ook die van de lezers van dit blog, gaan uit naar alle slachtoffers, hun nabestaanden, familie en vrienden.

In het vaak zo nuchtere Nederland raken we er bijna aan gewend dat er in het buitenland regelmatig aanslagen worden gepleegd door mensen die aanhangers zijn en/of lid zijn van een terroristische beweging. De laatste aanslagen (Brussel, Parijs, Baghdad, Istanboel) zijn opgeëist door Islamitische Staat, een beweging die een Kalifaat heeft opgericht. (Een kalifaat is een staat die geregeerd wordt door een kalief, dat wil zeggen een opvolger van de islamitische profeet Mohammed, bron: Wikipedia).

Wat drijft mensen om aan anderen door middel van geweld hun wil op te leggen. En dan met name vanuit een religieus oogpunt zegt men dan te handelen. Wat heeft religie dan met geweld te maken vraag ik me af. Van oorsprong zou er vanuit religie vrede gepredikt moeten worden en mensen de ‘mooie kanten’ van religie laten zien. Zo langzamerhand ga ik me afvragen of die mooie kant er wel is zolang mensen zelf van religie maken dat ze daardoor hun wil op andere mensen kunnen opleggen. Daarbij geweld gebruiken is wel het meest uitgesproken middel om dat te doen.

Wat zou ik graag een rol willen spelen om te voorkomen wat er nu allemaal gaande is. En als ik dat schrijf weet ik dat die rol maar heel klein zal zijn. Vanuit politiek handelen wil ik een bijdrage leveren om het uitgangspunt van gelijkwaardigheid tussen mensen te bevorderen. Want zolang mensen er vanuit gaan dat ze anders en beter zijn dan anderen, zal er aan de oorsprong van geweld niets veranderen.

Tolerantie is een begrip wat we in ons land nog altijd hoog in het vaandel hebben (of moet ik zeggen hadden) staan. Laten we daar alsjeblieft aan vast blijven houden om de verharding in de samenleving tegen te gaan. Verdraagzaamheid en tolerantie kunnen bijdragen tot een samenleving met oog voor elkaar.

Terug naar de WAANZIN van nu. In Nice wordt gerouwd. In Europa wordt gerouwd. In de wereld wordt gerouwd. Ook in ons Harderwijk is die rouw voelbaar. Misschien maar weer een mars houden voor alle slachtoffers? Niet doen denk ik dan omdat we dan wel bezig kunnen blijven. Wees net als ik met je gedachten bij de slachtoffers en probeer in je eigen (kleine) omgeving over te brengen dat de bron van haat en geweld voortkomt uit het denken in verschillen en niet in overeenkomsten. Als het lukt om zo te doen, draag je misschien iets bij aan wat we dan vrede kunnen noemen.

En om met Dolf Jansen te spreken: ‘Als het probleem van onze wereld teveel haat en geweld is, geloof ik oprecht niet dat daar nog meer haat en geweld tegenover zetten iets oplost’.

Laurens de Kleine

Laurens de Kleine

Laurens de Kleine is geboren in Ermelo, 38 jaar samen met Henriette en heeft samen met haar twee 2 kinderen. Matthijs, een 24-jarige student Economische Geografie aan de Universiteit van Utrecht en Robin, een 21-jarige student Social Studies aan de Hogeschool van Utrecht. Laurens heeft in Driebergen zijn opleiding gevolgd aan Hogeschool (voorheen Sociale Academie)

Meer over Laurens de Kleine