Door Laurens de Kleine op 6 juni 2018

Zorgen om de positie van jonggehandicapten

‘Tienduizenden jonggehandicapten tussen wal en schip’, zo kopte De Volkrant onlangs. ‘Het aantal jonggehandicapten zonder werk en uitkering neemt toe’ stelt de krant in hetzelfde artikel. De positie van jonggehandicapten is er, sinds de gemeenten de verantwoordelijkheid hebben voor deze groep, niet beter op geworden. Jeugdzorg Nederland schat dat het inmiddels om 30.000 jongeren gaat die niet worden bereikt en thuis zitten zonder werk en/of uitkering. Het Toezicht Sociaal Domein constateert verder dat het aandeel jongeren zonder werk en zonder uitkering fors is toegenomen.

De Partij van de Arbeid Harderwijk maakt zich zorgen over de positie van deze jongeren, specifiek in onze stad. Raadslid Laurens de Kleine heeft dan ook de volgende vragen aan het College gesteld:

  1. Is het College op de hoogte vn de genoemde problematiek?
  2. Kan het College aangeven om hoeveel jongeren het in Harderwijk gaat die in bovengenoemde situatie zitten?
  3. Is het College met ons van mening dat deze bijzonder kwetsbare groep jongeren actief geholpen moet worden om zo hun maatschappelijke positie te verbeteren?
  4. Kan het College aangeven of zij bereid is actief maatregelen te nemen en welke dat dan zijn?
  5. In het coalitieakkoord wordt hier niets over gezegd. Is het College bereid om in het aanstaande collegeprogramma hiervoor middelen vrij te maken?
Laurens de Kleine

Laurens de Kleine

Laurens de Kleine is geboren in Ermelo, 38 jaar samen met Henriette en heeft samen met haar twee 2 kinderen. Matthijs, een 24-jarige student Economische Geografie aan de Universiteit van Utrecht en Robin, een 21-jarige student Social Studies aan de Hogeschool van Utrecht. Laurens heeft in Driebergen zijn opleiding gevolgd aan Hogeschool (voorheen Sociale Academie)

Meer over Laurens de Kleine