Door Wilco Bos op 9 november 2018

Ambitie genoeg, nu aanpakken!

Gisteren debatteerde de Harderwijkse gemeenteraad over het Collegeprogramma: “Aanpakken met ambitie”. In het debat gaf fractievoorzitter Wilco Bos aan de ambitie wel te zien. En grotendeels ook te ondersteunen. Maar wordt het ook aangepakt? Hieronder zijn debatbijdrage:

Ambitie genoeg, nu aanpakken!

Ambitie. Dat zien we wel terug in het collegeprogramma. Met doelstellingen waar ook wij voor een belangrijk deel achter kunnen staan. Sturen op goede voorzieningen, iedereen kan meedoen, de wachtlijsten naar beneden en duurzaamheid centraal in al het handelen. Schitterende ambities! Maar wordt het ook aangepakt?

Iedereen kan meedoen. Een mooie ambitie. Maar hier missen we een bredere visie op bestaanszekerheid en oog voor gezinnen waar kinderen in armoede opgroeien. Gemiddeld 2 tot 3 per schoolklas lazen wij in onderzoek van de Nieuwe Standaard Harderwijk. Hier past een stevige ambitie en aanpak om dit af te laten nemen!

Bijzonder vinden wij dat een eerder uitgesproken ambitie om de wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning te halveren, niet meer terugkomt in het collegeprogramma. De wachtlijsten worden enkel te lang genoemd en het streven is om die in te korten. Ontzettend jammer dat deze heldere en uitstekende doelstelling is afgevlakt. Is dat nu aanpakken?

Ook zien we de ambitie om wijken met een gemengd woningaanbod te ontwikkelen. Hoe komt dit terug in de ontwikkelingen in Harderweide en Waterfront? Hoe gaat het College ook in deze mooie wijken een betaalbaar aanbod in huur- en koophuizen realiseren? Vanmorgen viel op de voorpagina van de Volkskrant nog te lezen dat de leefbaarheid in goedkope wijken afneemt. Actuele vragen dus. Hoe voorkomen we dat de stad zich verdeelt in mooie dure nieuwbouwwijken aan de ene kant en goedkope wijken aan de andere kant? Wij lezen het niet! We missen een aanpak.

Goede regionale voorzieningen dan? Zeker, het College heeft gelukkig inmiddels bij het zwembad gekozen voor een aanpak waar veel inwoners blij mee zijn. Maar bij het theater wordt een slag om de arm gehouden. Bij de besluitvorming over de begroting zullen we straks zien hoe belangrijk de verschillende partijen het behoud van een middentheater vinden. Ook de intercitylobby helpt bij de inzet voor goede regionale voorzieningen. Maar is dit wel een ambitie? Of een teruggang naar de vraag die al 20 jaar wordt gesteld en elke keer hetzelfde antwoord krijgt? Waarom niet inzetten op een derde spoor, wat past binnen de landelijke ontwikkelingen op OV gebied?

De focus op het parkeerbeleid lijkt strijdig met de duurzaamheidsdoelstellingen van het College. Inwoners worden immers overgehaald om met de auto in plaats van met de fiets te gaan. Dit levert meer uitstoot op en lijkt ook niet te helpen bij de verkeersveiligheidsdoelstellingen. Een bijzondere ambitie dus. Ook geeft het College aan hier een bijdrage van de ondernemers te willen. Hoe ziet het College deze “winkeliersbelasting” voor zich?

Kortom, met de ambitie zit het bij het College wel goed. Maar gaan we ook aanpakken? Wij zijn benieuwd en zullen het college kritisch, maar op ambitie ook positief, blijven volgen.”

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos