Fractievoorzitter

Wilco Bos

Commissie Beleid Algemeen / Ruimte

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie en lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. In het dagelijks leven is hij getrouwd met Karin, vader van twee kinderen en werkt hij als projectleider en adviseur op het gebied van duurzame mobiliteit bij Royal HaskoningDHV, een internationaal advies- en ingenieursbureau. Wilco is actief als mantelzorger en heeft de afgelopen jaren regelmatig de Voedselbank en Stichting Mensen in Nood ondersteund bij het coördineren van boodschappenacties. Ook was hij de initiatiefnemer en coördinator van de boodschappenservice in Coronatijd.

In de gemeenteraad is het de missie van Wilco dat Harderwijk daadwerkelijk een stad voor iedereen is. Niemand zou bijvoorbeeld onder de armoedegrens mogen zakken en iedereen heeft recht op een betaalbare woning. Met concrete voorstellen, die ook een meerderheid kregen in de gemeenteraad, heeft hij hier ook vanuit de oppositie een stempel op het beleid weten te zetten. Zo is er nu een ruimhartiger minimabeleid en een flinke uitbreiding voor sociale woningen in Harderweide. Daarnaast is de dagbesteding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en ouderen met dementie ondanks fouten in de aanbesteding toch gered.