4 februari 2015

Beantwoording ‘De Stad als Podium’ roept vragen op

Begin januari hebben de fracties van PvdA, D’66 en GemeenteBelang schriftelijke vragen gesteld over het theater en het concept “De Stad als Podium”. Vorige week heeft het college deze vragen beantwoord. Donderdag 5 februari aanstaande bespreekt de commissie samenleving het plan van aanpak rondom de toekomstige theaterprogrammering in Harderwijk. Zowel dit plan van aanpak als de beantwoording van de vragen laten zien welke koers het college op lijkt te gaan.

Hierbij geven vooral een paar antwoorden inzicht in de koers van het college. De beantwoording maakt bijvoorbeeld duidelijk dat het college vanaf haar aantreden niet meer actief bezig is geweest met het theater in het Waterfront. Ook lijkt aangestuurd te worden op sluiting van het huidige theater in 2017. De vrijgekomen exploitatiesubsidie wordt dan verdeeld onder nieuwe initiatieven. Het college lijkt zich ook niet meer gebonden te achten aan de eerdere toezegging om 7,5 miljoen euro opnieuw vrij proberen te maken voor een theater voorziening.

In de commissie samenleving van donderdag 5 februari kan iedereen die zich betrokken voelt meepraten over hoe het theater aanbod in de toekomst vorm gegeven zou kunnen zijn.

De beantwoording van het college kunt u hier lezen.