10 april 2014

Gelijk werk voor gelijk loon

“Werknemers in de bouw moeten onder goede arbeidsomstandigheden kunnen werken.” Dat zei Paul Tang, PvdA-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, woensdag 9 april tijdens het werkbezoek in Harderwijk aan het Bureau naleving & werkingssfeer. “Daarom is het toezicht op naleving van afspraken en cao´s erg belangrijk.”

Hij bezocht het Harderwijkse bureau samen met de lokale PvdA-fractievoorzitter Graddy Sondern. Samen gingen ze in gesprek met de inspecteurs die voor het bureau werken. Bureau naleving & werkingssfeer, onderdeel van Technisch Bureau Bouwnijverheid, voert inspecties uit bij bedrijven in de bouwsector en kijkt of afspraken en cao´s worden nageleefd.

Vooral arbeidsmigranten werken vaak onder slechte omstandigheden en voor lage lonen. “Gelijk werk voor een gelijk loon”, zeggen Sondern en Tang. Tang wil de verdringing op de arbeidsmarkt van Nederlandse werknemers aanpakken. “Niet alleen werknemers, maar ook goede en eerlijke werkgevers zijn hiervan de dupe: zij worden op oneigenlijke wijze beconcurreerd door werkgevers die een loopje nemen met de regels en het fatsoen. Daarom staan we voor gelijke lonen voor gelijk werk, onder de arbeidsomstandigheden die in het land waar je gaat werken van toepassing zijn.

Tang en de werknemers van Bureau naleving & werkingssfeer hadden het ook over wat de Europese Unie op dit gebied kan betekenen: “Er moeten bindende afspraken komen over de intensiteit en kwaliteit van arbeidsinspecties in de lidstaten. Zodoende zorg je ervoor dat mensen onder goede omstandigheden kunnen werken. Bovendien moeten werknemers die misstanden bekend maken, beter beschermd worden.”