31 maart 2014

Maatwerk voor paracommerciële organisaties

Voor de verkiezingen is in de gemeenteraad uitgebreid debat gevoerd over de nieuwe paracommerciële verordening. Met name de schenktijden van alcohol voor paracommerciële organisaties riepen veel discussie op. Onder paracommerciële organisaties vallen bijvoorbeeld sportverenigingen, maar ook culturele instellingen als het stadsmuseum. Tijdens het debat werd duidelijk dat het tijdslot van 14:00 tot tot 24:00 voor een gedeelte van de verenigingen hetzij te laat begon, hetzij te vroeg eindigde. De boodschap aan de politiek was dat er voor meer maatwerk gezorgd moest worden.

Samen met Stadspartij Harderwijk Anders, CDA en Gemeentebelang heeft de Partij van de Arbeid daarom een amendement ingediend om dit tijdslot te verruimen en schenken van alcohol mogelijk te maken van 12:00 tot 1:00. In de raadsvergadering van 27 maart werd dit amendement met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de Christenunie en fractie Karayavuz stemden niet voor dit amendement.

Overigens werd de verordening door geen enkele partij met gejuich ontvangen. Het blijkt lastig om alle belangen goed mee te nemen. Commerciële instellingen vrezen bijvoorbeeld valse concurrentie door ruimere mogelijkheden voor paracommerciële instellingen. De Partij van de Arbeid heeft daarom samen met de Christenunie en de VVD een motie ingediend om de komende twee jaren met alle betrokken partijen de verordening in de praktijk te toetsen en waar nodig met verbetervoorstellen te komen. Deze motie is unaniem aangenomen.

Hieronder kunt u het amendement en de motie downloaden:
Amendement Paracommerciële verordening
Motie Paracommerciële verordening