18 februari 2016

PvdA wil Stad als Podium met behoud Theater

Vanavond debatteert de Harderwijkse gemeenteraad over de Stad als Podium, inclusief een toereikend binnenpodium. De PvdA vindt het concept prachtig, maar is tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is om dit te realiseren binnen de huidige randvoorwaarden. Hierbinnen dwingt het college de raad te kiezen tussen een goed theater of het uitwerken van Stad Als Podium.

Fractievoorzitter Graddy Sondern: “Een goed toegerust binnenpodium is voor ons een basisvoorwaarde om Stad als Podium te laten slagen. Het huidige theater voorlopig openhouden en verbouwen is de meest logische optie hiervoor.” De PvdA neemt daarom het standpunt in dat Stad als Podium alleen verder ontwikkeld kan worden als hiervoor zowel extra structurele als eenmalige middelen worden vrijgemaakt.