Theater in het waterfront

Door Doris Goosen op 26 september 2019

Het bestuur van de afdeling Harderwijk van de PvdA vindt dat een krachtige impuls nodig is om de invulling van de zogenaamde plint van het Dolfinariumeiland daadwerkelijk op gang te brengen. Daarbij wil zij de vraag opwerpen of, en zo ja, onder welke voorwaarden een theater deel kan uitmaken van een dergelijke impuls.

Het afdelingsbestuur heeft daarom een aantal leden gevraagd zich in een werkgroep te buigen over de mogelijkheden van een theater in het Waterfront als onderdeel van een breder concept met een meerwaarde voor de stad en het Waterfront.De werkgroep oriënteerde zich in en buiten Harderwijk en legde diverse werkbezoeken af.

Tijdens deze werkbezoeken wezen vele gesprekspartners op de noodzaak van een realistische benadering, maar was er tegelijkertijd veel enthousiasme voor de gedachte van een breed cultureel brandpunt in het Waterfront.

De bevindingen zijn neergelegd in bijgaande notitie. De notitie is aangeboden aan de betrokken wethouders, gemeenteraadsfracties en wordt breed verspreid onder betrokkenen en belangstellenden. We hopen dat deze een bijdrage zal leveren aan een ambitieuze en toekomstbestendige verdere invulling van het Waterfront.

De werkgroep bestaat uit: Kees Kooijman, Jan Albert Kram, Laurens de Kleine en Doris Goosen

Doris Goosen

Doris Goosen

  Doris Goosen is theaterregisseur en -maker, sinds 2000 met eigen theaterbureau “Courage, kunst in veranderen”. In 2015 regisseerde zij het Harderwijkse podiumspektakel “Stadsgezichten”. Ze is al 24 jaar regisseur en artistiek leider van de Theaterwerkplaats. Als vrijwillgerster werkte zij bij Vluchtelingenwerk als Taalmaatje, werkte ze mee aan Wereldwijven, een project voortgevloeid uit platform Samen

Meer over Doris Goosen