De Rode Bakfiets in Stadsdennen

Door Wilco Bos op 30 oktober 2017

 

Afgelopen weekend stond de Rode Bakfiets bij Winkelcentrum Stadsdennen. Het was flink koud, maar gelukkig wel droog. Flink wat wijkbewoners namen de tijd voor een leuk gesprek. Dat leverde de volgende aandachtspunten op voor de Harderwijkse politiek.

Racebaan op de Vondellaan
Met stip op 1: op de Vondellaan, en ook op de Alberdingk Thijmlaan wordt nogal eens te hard gereden. Dit levert gevaarlijke situaties op. Veel bewoners geven aan dit keer op keer te melden, maar ze krijgen te horen dat er te weinig budget is om hier te gaan handhaven.

En ook een rare bocht
Maar dat is niet het enige verkeersprobleem bij de Vondellaan. Ook de bocht waar de Alberdingk Tijmlaan over gaat in de Vondellaan wordt door veel mensen als onlogisch gezien. Zowel voor fietsers als regulier verkeer levert de voorrangssituatie problemen op. Een bewoner weet ook nog te melden dat de afslag naar de Tesselschadelaan lastig is voor vrachtverkeer.

Terugkerend probleem: (groen)onderhoud
We horen het in elke wijk: het groenonderhoud is de afgelopen jaren teveel verwaarloosd. Goed onderhouden groen draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk. Ook de omgeving van het winkelcentrum blijft achter bij het opgeknapte winkelcentrum zelf. Diverse bewoners vinden de omgeving verpauperd. Het gebouw waar vroeger een Chinees Restaurant zat ziet er vervallen uit. Ook is er veel zwerfafval en geven ondernemers aan dat er wel wat vaker een veegwagen langs mag komen.

Aantrekkingskracht voor hangjongeren
De omgeving van het winkelcentrum, en dan met name bij het gebouwtje waar het Chinees restaurant gevestigd was, is uitnodigend voor hangjongeren. Het draaien van harde muziek en de aanwezigheid van crossmotoren zorgen voor overlast in de buurt. Er wordt door bewoners geklaagd over gebrek aan handhaving. Ook zijn er bewoners die ’s avonds niet goed meer de straat op durven.

Drugshandel op straat
Bewoners wijzen erop dat sinds de sluiting van de coffeeshop de straathandel steeds georganiseerder lijkt te worden. Zij signaleren dat er straatdealers een netwerk lijken te vormen van 15-16 jarigen die in tweetallen in de wijk opereren. Deze dealers zijn herkenbaar aan steeds hetzelfde tasje. Deze informatie is uiteraard door ons met de politie gedeeld.

Ook aandachtspunten buiten Stadsdennen
Niet alle bewoners die we spraken waren afkomstig uit Stadsdennen. Bewoners uit andere wijken wilden ook graag hun verhaal kwijt. Hierbij ging het vooral over de binnenstad. De leegstand is bewoners een doorn in het oog, evenals de mislukte zomermarkten. Een bewoner opperde om het winkelcentrum compacter te maken, of meer functies toe te staan. Ook hondenpoep blijft een breed gedeelde ergernis door heel Harderwijk. Specifiek wees een bewoner ons nog op de Selhorstweg. Hier wordt ook na de aanpassing van de weg nog vaak te hard gereden. Ook veroorzaakt de nieuwe wegindeling regelmatig spookrijdende fietsers.

Hoe gaan we nu als partij en fractie met al deze punten om?
Een paar punten werken we al aan. Zo vragen we in de raad en in de commissies vaak aandacht voor verkeersonveilige situaties en proberen we mee te denken over oplossingsrichtingen.

Ook het groenonderhoud vinden we erg belangrijk. Net voor de zomer hebben we het budget hiervoor op laten hogen. Eindelijk. Een jaar eerder hebben we dit ook geprobeerd, maar was er nog geen meerderheid voor. De stemverhoudingen in de raad daarover vindt u hier.

De genoemde punten nemen we verder mee in ons dagelijks werk. Soms in het verkiezingsprogramma, soms tijdens vragen in de raad, soms in moties, soms gewoon door een ambtenaar of wijkagent aan te spreken, net wat het beste past. En doen we dat niet genoeg? Spreek ons er dan gerust op aan!

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos