Door Wilco Bos op 22 november 2013

Verkiezingsprogramma – Doeltreffend Dichtbij

Met gepaste trots presenteert de PvdA Harderwijk haar verkiezingsprogramma: “Doeltreffend Dichtbij”. Belangrijk thema in het PvdA Harderwijk-verkiezingsprogramma is dat zorg en welzijn dicht bij de mensen efficiënt en effectief wordt georganiseerd, met een wijk- en buurtgerichte aanpak door welzijns- en hulpverleningsinstanties.

De PvdA Harderwijk wil dat in de komende jaren werk het centrale thema is van sociaal beleid. En de mensen moeten op één plek terecht kunnen voor zorg, werk en inkomensondersteuning. Om de armoede aan te pakken wil de PvdA Harderwijk dat er een aanvalsplan komt. Deze frontale aanval om armoede te voorkomen en te bestrijden heeft bij de sociaal-democraten hoge prioriteit.

Ook wil de PvdA Harderwijk een lokaal Plan van de Arbeid om met name voor 50-plussers en jongeren meer banen te scheppen, een onderzoek naar de mogelijkheden van openbaar vervoer voor WMO-vervoer en in elke wijk een gezondheidscentrum.

Daarnaast wil de PvdA Harderwijk langdurig braakliggende bedrijventerreinen omvormen tot parken met zonnecollectoren, of inzetten voor duurzame landbouw, bijvoorbeeld voor de papierindustrie. Bovendien moet het fietsverkeer worden gestimuleerd. Onder meer door een plan om te bevorderen dat leerlingen van basisscholen, al of niet begeleid door ouders, op de fiets naar school gaan.

U kunt hier het verkiezingsprogramma downloaden.

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos