2 januari 2015

College negeert gemeenteraad bij ‘Stad als Podium’

Harderwijk, 2 januari 2014 – In december kwam de gemeente Harderwijk met een persbericht, getiteld “Gemeente ontwikkelt concept: ‘Stad als Podium’”. In dit persbericht komt de volgende zinsnede voor: “De raad had zich reeds eerder uitgesproken voor het concept ‘Stad als Podium’”. Hoewel deze zin na rectificatie verdwenen is, vinden de PvdA, D66 en Gemeentebelang dat hiermee de maat vol is.

In september liet het college zich bij monde van wethouder Van Noort in dezelfde bewoordingen uit bij de beantwoording van vragen van de PvdA over het theater. Vervolgens weigerden de coalitiepartijen een debat over het theater en het concept ‘Stad als Podium.

Het college heeft zich nu meerdere malen beroepen op mandaat van de raad, terwijl dat mandaat helemaal niet aanwezig is. De bovenstaande fracties hebben daarom besloten om meer duidelijkheid te krijgen, door middel van het stellen van schriftelijke vragen.

De schriftelijke vragen kunt u hier lezen.